سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی
روح الله قانعی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
فریدون یاری – بخش تحقیقات کاتالیست شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مرکز اراک

چکیده:

در این تحقیق کاتالیست ترکیبی از اختلاط فیزیکی کاتالیست صنعتی متانول (ساخت شرکت KMT روسیه) و کاتالیست آبگیری H-MFI-90 تهیه شده است. کاتالیست یاد شده ضمن شناسایی به روشهای نظیر XRD,XRF,BET در میکروراکتور دوغابی در محدوده دمایی 200 تا C240 درجه سانتیگراد، محدود فشار 10 تا bar50 ، محدوده نسبت H2/CO خوراک از 0/26 تا 1/52 و نسبت کاتالیست متانول به کاتالیست آبگیر در محدوده 0/67 تا 4 با دور همزن RPM1600 و دبی ؟؟؟ طبق برنامه ارائه شده توسط روش تاگوچی برای طرح آزمایشات در 9 اجرا تست گردید. بر اساس نتایج حاصل، برای کاتالیست یاد شده در شرایط حاکم پیش بینی می شود دمای بهینه C2440 درجه سانتیگراد، فشار بهینه bar 3/33 نسبت بهینه H2/CO خوراک 1/52 و نسبت بهینه کاتالیست متانول به کاتالیست آبگیر 2/96 باشد.