سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم خوشخو – دبیر، آموزش و پرورش
مسعود ترابی آزاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فرهنگ احمدی گیوی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجتبی عظام – دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

معادله حالت دریا شاخص کلیدی آب و هوا و کمیت مهم مشاهده ای در مدلهای جهانی است. هدف وقوف بر معادله حالت دریا و تغییرات آب و هوایی که اصول پیش بینی مشخصات آبی و زیستگاه های طبیعی است. در این تحقیق تغییرات برخی از پارامترهای فیزیکی آب جزیره قشم، از جمله دما و چگالی و شوری (1384) با استفاده از روشهای آزمایشگاهی (بطری تانسن، ترمومتر واژگون) و مقایسه آنها مورد مطالعه قرار گرفت. رسم نمودارهای همبستگی، تحلیل آماری این پارامترها همراه با پارامترهای هواشناسی نتایجی را یادآورشد. پراکنش جنگلهای حرا و عاملهای موثر حرارت، شوری دریا، جریانهای ملایم دریایی و جنس خاک بررسی شوری در محل احاطه و پرورش جنگلهای حرا درفصول سال همچنین مطالعه بارندگی و تبخیر در طی یک سال و رابطه معکوس و مستقیم آن با شوری آب، در شناخت اقلیم و رشد آنها حائز اهمیت است با شروع فصل گرما، بوجود آمدن تغییرات دما در ستون آب، لایه ی گرماشیب (ترموکلاین) مشاهده می شود وجود لایه ی گرماشیب در فصل تابستان متاثر از بالا بودن ظرفیت گرمایی آب و عدم نفوذ گرما در فصل زمستان به لایه های زیرین است.