سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهناز محمودی – کارشناس ارشد شرکت سهامی آب منطقه ای استان خراسان شمالی
علی غفوری نیا – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
مازیار ملایی کندلوس – دانشجوی دکتری ابیاری – زهکشی دانشکده کشاورزی کرج (دانشگاه تهران)

چکیده:

پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک علاوه بر به وجود آمدن سیلاب های مخرب، تخریب مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی موجب هدر رفت رواناب سطحی نیز می شود. در مناطق خشک و نیمه خشک که با مشکل کمبود آب مواجهه هستند، مهار سیلاب و استفاده از آن درجهت تغذیه آبخوان و استفاده در کشاورزی پایدار از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب می باشد. همچنین تعیین عرصه های مناسب برای استفاده بهینه از سیلاب یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده موفقیت طرح های پخش سیلاب می باشد. سیستم اطلاعات جرافیایی به همراه ابزارو تکنیک ها توانایی آن را دارد که با تلفیق لایه های اطلاعاتی در قالب مدل های مختلف ریاضی و درحداقل زمان در مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب مورد استفاده قرار گیرد.
این مطالعه موردی در حوضه آبخیز پشتکوه، یکی از زیر حوضه های چهاردانگه استان مازندران، با وسعت 41200 هکتار انجام گرفته است. هدف از این تحقیق تعیین مکان های مناسب پهش سیلاب با استفاده از نقشه های شیب، کاربری اراضی، نفوذپذیری سطحی، واحدهای کواترنز و ضخامت ابرفت بوده است که با نرم افزار ILWIS انجام شده است. مراحل وزندهی و تلفیق لایه ها با توجه به نظرات کارنشاسی و منابع موجود صورت گرفته و در نهایت نقشه های خروجی حاصل از دو مدل بولین وهمپوشانی به دست آمده است.نتیجه تحقیق نشان می دهدکه مدل Multi Class Map حساسیت و دقت بالاتری نسبت به مدل دیگر دارا می باشد.