سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه سادات سعدآبادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله نشان دادن می شود که اطلاعات مرتبه MA در مدل ARMA دو بعدی، به طور ضمنی در یک ماتریس همبستگی ، مخفی است و الگوریتمی برای تعیین مرتبه MA در مدل ARMA دو بعدی مطرح شد ه است. در روش ارائه شده، فرض می شود که مدل دو بعدی، علی، پایدار خطی و غیر متغیر با شیفت است. شبیه سازیهای انجام شده عملکرد مطلوب این الگوریتم را در تعیین مرتبه نشا می دهند.