سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی احمدپور – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر شاهسوند – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا قربانی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر، تأ ثیر عوامل شیمیایی کلرید روی و هیدروکسید پتاسیم در فعال سازی شیمیایی کربن های فعال تهیه شده از زغال سنگ و پوسته دانه خوراکی ماکادامیا بررسی شده است. از مهم ترین پارامترهای مورد بررسی، تأثیر نسبت عوامل شیمیایی فوق بر روی میزان حجم حفره های ریز بدست آمده می باشد. منحنی هایتوزیع اندازه روزنه های ریز که بر اساس مدل دوبینین- استوکلی محاسبه شده اند، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در خصوص ساختار کربن فعال بدست آمده ارائه می نمایند. این اطلاعات در کاربرد صنعتی کربن های فعال جهت مقاصد مختلف از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که نوع ماده خام اولیه تاثیر زیادی بر ساختمان محصول بدست آمده دارد. از میان عوامل شیمیایی مورد مطالعه، هیدروکسید پتاسیم
موجب بوجود آمدن روزنه های ریز در کربن فعال گردیده ولی کلرید روی روزنه های ریز و متوسط را ایجاد می نماید