سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عفت نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجایران
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیروایران
مهدی هندیجانی زاده – پژوهشگاه نیروایران
علیرضا امین خاکی – دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه مباحث مربوط به مصرف انرژی بعنوان رکنی اساسی در تعیین چشم انداز آینده کشورها تلقی می گردد . یکی از راههای مدیریت مصرف درسمت تقاضا، تدوین استانداردهای مناسب مصرف انرژی در تجهیزات مختلف الکتریکی می باشد. در این بین نقش تجهیزات روشنایی که نقش بسزائی در پیک سائی دارند بسیار حائز اهمیت تر می باشد . پس از تعیین استاندارد مصرف انرژی در لامپهای الکتریکی مهمترین جزء یک سیستم روشنایی بشمار می رود . استاندارد بالاست لامپهای الکتریکی شامل بالاستهای مغناطیسی و الکترونیکی در لامپهای فلورسنت تدوین و ابلاغ شده است . شرایط عمومی و فنی آزمایشها و اندازه گیری مطابق استانداردهای iec920 و IEC969 برای بالاستهای فلورسنت فشرد(CFL)استاندارد50294 EN ودستورالعمل 200/55/ EC برای بالاستهای فلورسنت لوله ای و استانداردهای IEC 60922 برای بالاستهای HID تعیین شده است. اصولا کار تعیین شده است. اصولا کار پیچیده تر می باشد در این مقاله ابتدا با د ر نظر گرفتن شاخص معرفی شده در کشور کره که برای بالاست لامپهای فلورسنت بوده بررسیهای لازم به عمل آمده است سپس ایرادات وارده بر شاخص بیان شده و بر اساس آزمونهای انجام شده بر بالاست لامپهای گازی در کشور به معرفی یک شاخص جدید جهت مقایسه آنها پرداخته می شود و د ر نهایت بر اساس نتایج آزمونها این بالاستها در توانهای مختلف رده بندی می گردند . هدف آنست که بالاست این گونه لامپها نیز در آینده دارای برچسب مصرف انرژی شوند.