سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پورحسین – کارشناس ارشد شیمی تجزیه-کارشناس واحد تحقیق و توسعه
مسعود مدنی – دکترای شیمی آلی-مشاور مدیر عامل
مریم امیری – کارشناس شیمی محض-مدیرواحد تحقیق و توسعه
کامبیز فخری – کارشناس ارشد شیمی فیزیک-کارشناس واحد تحقیق و توسعه

چکیده:

روشی ساده، با حد تشخیص پایین و حساسیت بالا برای اندازه گیری مقادیر ناچیز ارسنیک در سیتریک اسید خورکی با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی الکتروترمال ارائه شده است. کوره گرافیتی با پوشش پیرولیتیکی به عنوان اتمیز مورد استفاده قرار گرفته است.حد تشخیص روش اندازه گیری 0،7 نانو گرم بر میلی لیتر و رنج خطی بین 100-10 نانو گرم بر میلی لیتر میباشد.انحراف استاندارد نسبی برای 10 اندازه گیری در محلولی با غلظت 100 نانو گرم بر میلی لیتر از ارسنیک برابر 7% می باشد. صحت روش اندازه گیری با محاسبه درصد Recovery در چند نمونه تایید گردیده است.