سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه شهراز – گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم
رامین خاکسار –
مریم محمودزاده مغانجوقی –
منیژه کامران –

چکیده:

امروزه گردش ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک ها درطبیعت و انتقال آن ها به سویه های غیرمقاومت سلامتی عمومی را تهدیدمی کندبسیاری از باکتریها بطور مستقیم ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک را از محیط تولید کننده غذا به بدن انسان انتقال میدهند که این وضعیت ممکن است اثر مهمی روی سطح موفقیت درمان بیماری های عفونی در انسان داشته باشد استافیلوکوکوس اورئوس باکتری است که بطور گسترده در غذاهای پروتئینی حضور داشته و می تواند حامل بسیاری از این ژنهای مقاومو باشد درکار تحقیقاتی حاضر از 250 نمونه همبرگر جهت تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های کوآگولاز مثبت درمقابل آنتی بیوتیک های متی سیلین، اریترمایسین، سیپروفلوکسازین، ونکومایسین، سفالکسین، پنی سیلین G و آموکسی کلاو استفاده شد نتایج نشان داد بیشترین و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری به ترتیب نسبت به متی سیلین و اموکسی کلاو می باشد.