سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن محمدی مجد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد خمینی شهر.
مهرداد پورسینا – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
کورش حیدری شیرازی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده:

مرحله کله زنی (upsetting) یکی از مراحل مهم در فرایند آهنگری است. بنابراین داشتن اطلاعات ودرک جزئیات این مرحله زمینه ای مناسب برای انجام مراحل تولید می باشد. در این مقاله روش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار مناسب برای تعیین منحنی بشکه ای شدن در فرایند کله زنی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. از مزایای این روش آن است که ضمن نیاز به داده های ورودی کمتر از سرعت داده پردازی بیشتری نسبت به نرم افزارهای مبتنی بر اجزاءمحدود برخوردار است. شبکه عصبی مورد استفاده در این مقاله پرسپترون چند لایه از نوع انتشار برگشتی با ساختار 5-16-16-5 و تابع تبدیل از نوع سیگموئید می باشد. شبکه عصبی معرفی شده قادر به پیشبینی منحنی بشکه ای شدن در حالتهای مختلف، با حداقل اطلاعات ممکن و حداقل زمان داده پردازی می باشد..