سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیر حسین محمد پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
حسام یار محمدی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران،
مصطفی صدیقی زاده – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران،

چکیده:
استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع یکی از راههای بهبود ولتاژ در این شبکه ها است. در این مقاله جایابی و تعیین ظرفیت منابع تجدیدپذیر با هدف بهبود حاشیه پایداری ولتاژ شبکه صورت میگیرد. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخصfvsiشینهای کاندید برای نصب منابع تولید پراکنده شناسایی شده و سپس با هدف بهبود پایداری ولتاژ، مساله جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده حل میشود. با استفاده از ماتریس ژاکوبین شبکه میزان تغییر ولتاژ پس از نصب منابع تولید پراکنده محاسبه شده است.محدودیتهای ولتاژ شبکه، محدودیت توان عبوری از خطوط شبکه و محدودیت مجموع ظرفیت نصب شده نیز در مساله لحاظ شده است. برای کاهش حجم محاسبات از هر فصل تنها یک روز در مدل سازی در نظر گرفته شده است. برای مطالعه فیدر پیکو از پست فوق توزیع معنوی واقع در منطقه آزادی تهران استفاده شده است. نتایج نهایی نشان میدهد در صورتی که منابع تولید پراکنده در مکانهای مناسبی نصب شوند ولتاژ شبکه حاشیه امنیتی مناسبی پیدا خواهد کرد. همچنین مشاهده میشود که با نصب معادل 03 % بار شبکه، حد بار گزاری شبکه در بحرانی ترین شین حدود 10 % افزایش یافته است.