سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صافی – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
حبیب اله نصیری – دانشیار مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تصادفات ترافیکی و هزینه های ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران روز به روز در حال افزایش است. یکی از مهمترین دلایل این امر، عدم محاسبه دقیق هزینه های ناشی از تصادفات ترافیکی و بخصوص هزینه های انسانی ناشی از آن می باشد. روشهای مختلفی برای محاسبه هزینه های غیرمستقیم نظیر هزینه های انسانی ناشی از تصادفات وجود دارد. در این مطالعه نشان داده می شود که در میان روشهای موجود، روش تولید از دست رفته یا ارزش انسانی با استفاده از ضرایب توصیه شده توسط آزمایشگاه حمل و نقل انگلستان در مطالعات هند، جوابهای قابل قبول و منطقی بدست می دهد. در نهایت با استفاده از این روش به محاسبه هزینه های انسانی ناشی از تصادفات ترافیکی در سال 1385 در سطح ملی پرداخته می شود.