سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ناظمی – مربی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مهدی برقعی – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات
اله بخش جاوید – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
امیر حسام حسنی – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

صنعت قند از قدیمی ترین و در عین حال از پرمصرف ترین صنایع در مصرف آب می باشد . کمینه سازی مصرف آب و بهینه سازی تصفیه فاضلاب صنایع قند از مسائلی است که اکثر کارخانجات قند جهان آنرا اجرا کرده و یا در حال اجرای آن هستند. نظر به محدود بودن منابع و ذخایر آب در کشورمان و با توجه به خشکسالی های پیاپی، پژوهش در جهت ارائه راهکارهایی برای کاهش مصرف آب، استفاده مجدد و کم کردن حجم فاضلاب تولیدی صنایع قند از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش وضعیت موجود کارخانه قند شاهروداز نظر مصرف آب و تولید پساب مورد مطالعه قرار گرفته است که یافته های پژوهش نشان می دهد میزان پساب خروجی 1262 متر مکعب در روز 3000mg/l = COD و 1200mg/l=BOD5 می باشد و بالاترین میزان آلودگی مربوط به پساب صافی کربناته وکمترین آلودگی مربوط به پساب انتقال و شستشوی چغندر می باشد. نسبت 2/53 = BOD5/ COD که نشانگر تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب است و از طرفی با توجه به مصرف بالای آب در کارخانه و مشکل کمبود آب و همچنین کاهش بار آلودگی فاضلاب کارخانه، اصلاح فرآیند تولید و نیز استفاده مجدد از پساب پس از تصفیه ضروری به نظر می رسد.