سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر برنا – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
کریم مظاهری – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا

چکیده:

در تحقیق حاضر با بررسی ایرفویل های نوسانی، نقش فرکانس کاهش یافته در نرخ همگرایی روش ضمنی نسبت به روش صزیح با حفظ خطا در محدوده قابل قبول مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور معادلات اولر برای ایرفویل نوسانی NACA64A010 به دو روش ضمنی و صریح برایفرکانس های کاهش یافته مختلف حل شده است. پس از بررسی نشان داده شده است که با افزایش فرکانس کاهش یافته بدلیل افزایش سرعت حرکت ایرفویل برای حفظ خطا در محدوده قابل قبول، گاه زمانی حقیقی را نمی توان از مقدار خاصی بیشتر در نظر گرفت و در نهایت نمودار تغییرات نسبت افزایش سرعت بر حسب فرکانس کاهش یافته برای خطاهای مختلف رسم شده است