سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا تطهیری – کارشناس ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه مکانیک
فریبرز براتی – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه مکانیک
اسماعیل اسماعیل زاده – استاد-دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک

چکیده:

از جمله راه های کنترل نیروی درگ وارد بر استوانه، کنترل لایه مرزی تشکیل شده روی استوانه می باشد . یکی از روش های موّثر و نوین در کنترل لایه مرزی ورقه ای، استفاده از میدان های الکتریکی با ولتاژ بالا در جریان سیال است . در چنین شرایطی به علت بررسی توأم معادلات میدان های الکتریکی و معادلات اساسی مومنتم، مسأله تحت عنوان الکتروهیدرودینامیکEHD بحث می شود . برای بررسی این موضوع،معادلات پیوستگی و مومنتم برای میدان سیال و معادلات پایستاری جریان الکتریکی و پواسون برای الکتریسیته به صورت عددی و به روش حجم محدود حل شده اند . در این پژوهش از دو الکترود سیمی و دو الکترود صفحه ای برای اعمال میدان الکتریکی ا ستفاده شده است . با استفاده از نتایج حاصله مشاهده شد که، نحوه تأثیرگذاری میدان های الکتریکی بر
میدان جریان سیال به ش دت تابع هندسه الکترودها و شدت میدان الکتریکیاست. با اعمال این نیروها، مومنتم ذرات و بنابراین سرعت آنها در لایه مرزی افزایش می یابد . همچنین با افزایش عدد رینولدز این تأثیرات کاهش می یابند.