سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادر چاپارزاده – گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان . گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
یونس آفتابی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
لیلا زرندی میاندوآب – گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
میثم دولتی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

مطالعه پاسخ گیاهان به تنش شوری در گزینش گونه های مقاوم و د رک فرایندهای بیوشیمیایی و زیستی اهمیت دارد . اخیراً مطالعه ی عوامل درگیر در متابولیسم اسید های نوکلئیک و تغییرات آنها در شرایط شوری مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس تغییرات محتوای کل DNA در برگ 18 توده بومی گندم آذربایجان در شرایط شوری بررسی شده و تنوع متابولیسمی در پاسخ به شوری در سطح اسید نوکلئیک نشان داده شده است . بیشترین مقدار کاهش DNA در رقم 11492 و کمترین مقدار در رقم 12186 دیده می شود.