مقاله تفسير داده هاي مغناطيسي ذخيره آهن اجت آباد، شمال خاور سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 63 تا 68 منتشر شده است.
نام: تفسير داده هاي مغناطيسي ذخيره آهن اجت آباد، شمال خاور سمنان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي هنجاري
مقاله كانسار آهن
مقاله مغناطيس سنجي
مقاله نقشه ميدان باقي مانده مغناطيسي
مقاله مدل سازي دو و سه بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: دولتي ارده جاني فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي بيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعدادي ذخيره آهن در شمال و شمال خاور سمنان وجود دارد كه در هيچ يك از آنها اكتشاف نظام مند (systematic) صورت نگرفته است. ذخيره آهن اجت آباد در 63 كيلومتري شمال خاور سمنان در جنوب جاده سمنان – دامغان، يكي از اين ذخاير است كه به تازگي براي اكتشاف آن، برداشت هاي منظم مغناطيس سنجي در 1200 نقطه در محدوده اي به وسعت 36 هكتار صورت گرفته است. نقشه هاي تهيه شده شدت ميدان كل، وجود چند بي هنجاري را در زوني با روند شمال خاور- جنوب باختر نشان مي دهد كه آثار اين بي هنجاري ها، در نقشه هاي باقي مانده ميدان مغناطسي به صورت برجسته در 7 محل مورد تاييد قرار مي گيرد. با انجام مدل سازي هاي عددي دو و سه بعدي، مي توان اطلاعات كمي و كيفي بيشتري از بي هنجاري هاي شناسايي شده به دست آورد. براي نيل به اين هدف، از نقشه بي هنجاري باقي مانده روند سطحي مرتبه 7 كه به كمك نرم افزار Modelvision Pro به دست آمده، استفاده شده است. بررسي نشان مي دهد كه نتايج مدل سازي هاي دو و سه بعدي غالبا يكديگر را تاييد كرده و علاوه بر آن با نتايج حفاري هاي موجود نيز تطابق خوبي دارند. همچنين نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه بي هنجاري هاي موجود به صورت مجزا از هم بوده و بجز يك مورد، همگي در ژرفاي كمتر از 35 متري قرار دارند.