سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – کارشناس ارشدرسوب شناسی مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی کش
سارا نری میسا – کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست دریا

چکیده:

آبرفت مورد مطالعه برروی رودخانه مجن تشکیل شده است که در اثر کاهش ارتفاع رسوبات در پای ارتفاعات البرز رسوب گذاری نموده است مطالعه وب ررسی های انجام شده موید رسوبگذاری این آبرفت دریک محیط بادزن آبرفتی می باشد که در ادامه به رودخانه نوع بریده بریده ختم می شود بدلیل اهمیت زیاد رس ها در تعیین منشا رسوبات محیط هوازدگی محیط رسوبی دگرگونی دیاژنز و نوع آب و هوا با استفاده از اشعه ایکس به تشخیص نوع رس های منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است در مورد رس های منطقه مورد مطالعه از آنجایی که شرایط دگرگونی و دیاژنز تدفینی را تحمل نکرده اند بیشتر به بررسی شرایط اب و هوایی زمان رسوبگذاری و تاثیر این عوامل در تشکیل رسهای منطقه پرداخته می شود. کانی های رسی شدت هوازدگی و مخصوصا هیدرولیز را در حوزه رسی نشان میدهند.