مقاله تفويض اختيار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1384 در رشد فناوري از صفحه 76 تا 83 منتشر شده است.
نام: تفويض اختيار
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفويض اختيار به اين معني است که اختيار يا قدرت لازم براي تصميم گيري و انجام امور در يک محدوده مشخص به شخص ديگري واگذار کنيم. در واگذاردن اختيار به ديگران بايد بپذيريم که حق اشتباه را نيز به آنها مي دهيم.
اگر مديريت به معناي دستيابي به نتايج کار از طريق افراد باشد، بنابراين تمام مديران بايد مسووليت امور را به ديگران تفويض کنند.