سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ش
محمدعلی قضاوی – استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه
علی ملکی – استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه
محمود محمودی – مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

درخت فندق بومی اروپا و آسا یی صغر ی است و یکی از محصولات آجیلی مهم می باشد که در بیش از 20 کشور جهان کشت می شود. یکی از مشکلات فندق ها دهان باز بودن آن هاست که باعث از دست رفتن روغن مغز آن ها و نیز آلوده شدن آن ها در طول دوره حمل و نقل و انبارداری می شود، که این امر کاهش کیفیت محصول را در پی خواهد داشت. در این پژوهش جداسازی فندق های دهان بسته از دهان باز، با تکیه بر تکنیک های تشخیص صدا و آنالیزهای آماری انجام شد. در جداسازی فندق با استفاده از اکوستیک از پردازش صدای برخورد استفاده شد. اجزای سیستم پردازش صدای برخورد شامل تولید صدا، ضبط انعکاس صدا، تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال، مشاهده، ذخیره و پردازش صدای برخورد می باشد. همچنین تولید صدا به صورت مطالعه چرخش همه جهته فندق باشد، بنابراین سطح صداساز مورد استفاده از سطوح مارپیچ انتخاب شد. سیگنال آنالوگ انعکاس فندق پس از دریافت توسط میکروفن، با استفاده از کارت صدای نصب شده بر روی رایانه به سیگنال دیجیتال تبدیل شد. بخش نرم افزاری و کدنویسی بر ا نمه، در محیط برنام هنویسی نرم افزار MATLAB انجام گردید. سپس نتایج بدست آمده از آنالیز صدا، در نرم افزار تحلیل آماری SPSS تحلیل شد.