سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وهاب یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید قشونی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

حافظه رویدادی یا episodic شامل خاطرات گذشته است که در یک مکان و زمان خاص برای یک فرد روی داده است. در این تحقیق به تحلیل و بررسی سیگنال ERP ثبت شده در پاسخ به تصاویر جدید و قدیم بر اساس پاسخ صحیح یا غلط (True/False) افراد با استفاده از روش های مبتنی بر پردازش سیگنال و بازشناسی الگو پرداخته می شود. برای این منظور پس از پیش پردازش و استخراج سیگنال ERP و همچنین استخراج و ارزیابی آماری ویژگی های زمانی، به تفکیک پاسخ های صحیح و غلط پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که بازه زمانی 500-800 ms از سیگنال ERP در کانال Pz تا 98% قادر به تفکیک پاسخ های صحیح و غلط از یکدیگر میباشد، که با نتایج تحقیقات قبلی که تأثیر صحت پاسخ را بیشتر مربوط به اثر آهیانه ای مغز و همچنین مرتبط با بخش یادآوری از فرآیند حافظه دانسته اند، مطابقت دارد.