سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد کوهساری – دانشجوی فوق لیسانس شهرسازی دانشگاه تهران
کیومرث حبیبی – عضو هیئت علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان

چکیده:

تجهیزات شهری ، از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تامین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه ی اقتصادی شهرها ایفا می کنند . بدیهی است خدمات رسانی کارآ و پایدار این تجهیزات ، در گروی استقرار آنها در مکان های مناسب می باشد . عوامل متعددی در مکانیابی تجهیزات شهری دخالت دارند که تحلیل همه جانبه ی آنها به وسیله روش های سنتی مکانیابی نظیر : رویهم گذاری دستی نقشه ها بدلیل حجم زیاد داده ها امکانپذیر نمی باشد . از طرفی عدم توجه به این عوامل در مکانیابی تجهیزات شهری موجب هدر رفتن سهم قابل توجهی از منابع مادی و از دست دادن حجم زیادی از انرژی و نیروی کار انسانی در شهرها گردیده و صدمات سنگینی رابه مردم ودولت ها تحمیل می کند . لذا استفاده از ابزار تحلیلگر توانمندی چون سیستم
اطلاعات جغرافیایی (GIS )که بتواند با حجم وسیعی از داده ها کار کند، ضروری می باشد . یکی از مهمترین تجهیزات شهری، آرامستان ها هستند که از جایگاه خاصی در فرهنگ و اعتقادات مردم برخوردار می باشند و نگاه مردم به آنها ، بعنوان محل آرامش و سکون و یادآورد خاطرات تلخ و شیرین می باشد و بی شک انتخاب مکان مناسب برای استقرار آنها می تواند نقش بسزایی در حفظ جایگاه آن داشته باشد . در این پژوهش به کمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP )و منطق ارزش گذاری لایه ها( Index Overlay )با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، مدلی جهت مکانیابی تجهیزات شهری از جمله : آرامستان در شهر ارائه می شود . در ادامه این مدل بر روی شهر سنندج اعمال شده است . در شهر سنندج مکان گزینی آرامستان بهشت محمدی بعد از پر شدن آرامستانهای درون شهری چون تایله ، تپه شیخ محمد باقر و … در سالهای اول انقلاب انجام گرفته اما امروزظرفیت آرامستان فعلی این شهر تقریبا پرشده است و به علت موانع طبیعی امکان توسعه فیزیکی پیوسته آن نیز وجود ندارد . لذا با استفاده از مدل پیشنهادی ، مناسبترین سایت جهت احداث آرامستان جدید برای این شهر انتخاب شده است .