مقاله تلويزيون و انتخابات رياست جمهوري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 63 تا 91 منتشر شده است.
نام: تلويزيون و انتخابات رياست جمهوري در ايران
این مقاله دارای 29 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخابات
مقاله تبليغات انتخاباتي
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله رفتار راي دهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدامامي كاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران نقطه عطفي در نقش رسانه تلويزيون در تبليغات انتخاباتي بود. به نظر مي رسد مصاحبه ها و فيلم هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات و مناظره هاي تلويزيوني ميان چهره هاي سياسي طرفدار آنها نقش بسيار مهمي در چگونگي برداشت بينندگان از هر يک از نامزدها داشت و در نهايت بر چگونگي راي دادن آنها تاثيرگذار بود. در اين مقاله با بهره گيري از داده هاي چند پژوهش، از جمله يافته هاي به دست آمده از مصاحبه هاي کيفي که از سوي نويسنده در ماه هاي پس از پيروزي آقاي احمدي نژاد با مردم صورت گرفت، نقش سيماي جمهوري اسلامي در شکل گيري رفتار راي دهي مردم مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که تلويزيون، دست کم در انتخابات رياست جمهوري نهم، اصلي ترين منبع کسب اطلاعات مردم درباره نامزدهاي انتخابات بوده است.