مقاله تمرکز و توسعه سياسي در تاريخ معاصر ايران (مقايسه دو مقطع مشروطه و انقلاب اسلامي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه 49 تا 83 منتشر شده است.
نام: تمرکز و توسعه سياسي در تاريخ معاصر ايران (مقايسه دو مقطع مشروطه و انقلاب اسلامي)
این مقاله دارای 35 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرکزگرايي
مقاله تمرکززدايي
مقاله توسعه يافتگي سياسي
مقاله توسعه نيافتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرودي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخ معاصر ايران، تمرکزگرايي و تمرکززدايي، همپاي توسعه نيافتگي و توسعه يافتگي سياسي، با فراز و نشيب هاي کوتاه و بلندي همراه بوده است. در همين دوره، گاه به توسعه يافتگي سياسي نزديک و گاه از آن دور شده ايم. در دوره معاصر تاريخ ايران، تمرکزگرايي را بيشتر و تمرکززدايي را کمتر تجربه کرده ايم، ولي به رابطه ميان تمرکزگرايي و توسعه نيافتگي سياسي و تمرکززدايي و توسعه يافتگي سياسي، توجه جدي تري شده است. از اين رو، تاثير تمرکزگرايي و تمرکززدايي در تحقق توسعه و توسعه نيافتگي سياسي کشف نشده است. بنابراين، اين پرسش مطرح مي شود: چه رابطه معناداري ميان تمرکزگرايي و تمرکززدايي با توسعه نيافتگي سياسي و توسعه يافتگي سياسي وجود دارد؟