سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا کیابد – کارشناس ایمنی مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستم های مدیریت ایمنی وحتی سیستم مدیریت زیست محیطی الزامی تحت عنوان آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری می باشد . یک جامعه یا سازمان از سه طریق, طبیعی – فنی و تجهیزاتی وانسان تهدید می شود که باید برنامه ای در جهت پیشگیری و کنترل این شرایط اضطراری طرح ریزی شود برای طرح ریزی آمادگی و واکنش اضطراری در مرحله اول بحرانها و نقاط بحرانزا باید شناسایی شود در مرحله دوم اقدامات پیشگیرانه در مورد هر کدام از بحرانها تدوین و اجرا شود . مرحله چهارم تدابیری برای عادی سازی جامعه یا سازمان اتخاذ شود . مرحله پنجم به پرسنل وافراد جامعه یا سازمان آموزش داده شود . مرحله ششم مانورهایی در رابطه با هر کدام از بحرانها انجام شود مرحله هفتم هر کدام از برنامه ها بعد از مانور مورد ارزیابی قرار گیرد . در این مقاله با معرفی اصول و استانداردهای مدیریت بحران سعی شده الگویی برای طرح ریزی واکنش در برابرشرایط اضطراری و بحرانها در صنایع و کارخانجات ارائه شود .