سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مهدی سهیلی پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
رضا محمدی چبنلو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
فرزاد رضوی – دانشگاه تفرش

چکیده:

برای هماهنگی رلههای جریان زیاد برخلاف فیوزها و کلیدهای بازبست، روشهای زیادی در مقالات مختلف پیشنهاد شده است . از جمله این روشها روشهای هماهنگی بهینه هستند که نسبت به روشهای هماهنگی معمولی دارای مزایایی میباشند . از میان روشهای هماهنگی بهینه نیز روشهای هوشمند به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت استفاده برای مسائل مختلف از روشهای بهینه ریاضی (مانند سیمپلکس، سیمپلکس دو فاز و …) مناسبتر هستند . مسئله هماهنگی حفاظت شبکه توزیع بدلیل وجود عناصر خطی و غیرخطی همچنین گسسته و غیرگسسته، مسئلهای نسبتاً پیچیده میباشد. بنابراین روشهای بهینه ریاضی برای حل آن به مشکلاتی برمی خورند . در این مقاله روشی بر اساس الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله ارائه شده است که روشی جامع و بهینه می باشد . این روش بر روی یک شبکه نمونه شامل رله، ف یوز، کلید بازبست و کلید جداکننده تست شده و نتایج آن دقت و کارایی روشرا بوضوح نشان می دهد