مقاله تهيه نانو كامپوزيت پلي استيرن به روش پليمرشدن راديكالي انتقال اتم درجا: بررسي سينتيك واكنش در مجاورت خاك رس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه 261 تا 272 منتشر شده است.
نام: تهيه نانو كامپوزيت پلي استيرن به روش پليمرشدن راديكالي انتقال اتم درجا: بررسي سينتيك واكنش در مجاورت خاك رس
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوكامپوزيت
مقاله پلي استيرن
مقاله پليمرشدن راديكالي انتقال اتم
مقاله نانو خاك رس
مقاله سينتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني ممقاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي اصل وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي كلجاهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليمر شدن درجا براي تهيه نانوكامپوزيت پلي استيرن با روش ATRP در دماي 110°C به كار گرفته شده است. به كمك روش رنگ نگاري گازي (GC) تغييرات درجه تبديل بررسي و نمودار سينتيكي نيز رسم شده است. نمودار سينتيكي خطي حاصل، بيان گر ماهيت زنده پليمرشدن و مقدار غلظت ثابت راديكال آزاد است. هم چنين، نمودار تغييرات متوسط عددي و وزني وزن مولكولي و شاخص پراكندگي با استفاده از روش رنگ نگاري ژل تراوايي بررسي شده است. نمودار خطي وزن مولكولي عددي نسبت به درجه تبديل نيز نمايان گر ماهيت زنده پليمرشدن است. توزيع وزن مولكولي در نمونه نانوكامپوزيتي پهن بوده و با افزايش مقدار نانوذرات پهن تر شده است. در همه نمونه ها شاخص پراكندگي نيز با پيش رفت واكنش باريك تر شده به نحوي كه از مقادير بزرگ تر از 2 شروع و در انتهاي واكنش به حدود 1.1 رسيده است. نتايج FTIR برهم كنش بين نانوذرات ومونومر را نشان مي دهد. چنين بر هم كنشي باعث افزايش سرعت واكنش و شاخص پراكندگي نمونه ها با افزايش مقدار نانوذرات شده است. نتايج پراش پرتو X نمايان گر ساختار ورقه اي حاصل از روش پليمرشدن درجاست، در حالي كه روش اختلاط مذاب منجر به ساختار بين لايه اي شده است. تصاوير AFM پراكنش مناسب لايه هاي خاك رس در زمينه پليمري را نشان مي دهند. تصاوير TEM پراكنش مناسب صفحات نانو در نانوكامپوزيت حاصل از روش درجا و نيز ساختار بين لايه اي در نانوكامپوزيت حاصل از روش اختلاط در محلول را نشان مي دهد.