مقاله تهيه وانيلين طبيعي از ايزواوژنول به وسيله يك فرايند زيست تبديلي ميكروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه 9 تا 16 منتشر شده است.
نام: تهيه وانيلين طبيعي از ايزواوژنول به وسيله يك فرايند زيست تبديلي ميكروبي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزواوژنول
مقاله زيست تبديلي ميكروبي
مقاله وانيلين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشنگرف مراحم
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دو روش عمده دستيابي به وانيلين طبيعي شامل استخراج مستقيم از منابع گياهي و زيست تبديلي ميكروبي است. با توجه به كاربرد گسترده وانيلين و افزايش روزافزون تقاضا براي مصرف وانيلين طبيعي و همچنين از آنجا كه استخراج از منابع گياهي بسيار پرهزينه و زمان بر است و به تنهايي قادر به تامين بازارهاي جهاني نيست، توسعه فرايندهاي جايگزين مناسب الزامي است. در اين پژوهش، كه براي اولين بار در ايران انجام شده، كاربرد زيست تبديلي ميكروبي در ايجاد وانيلين طبيعي از ايزواوژنول بررسي شد.
مواد و روش ها: ميزان تحمل پذيري سويه هاي باكتريايي جدا شده به ايزواوژنول و وانيلين، به روش رقت در آگار تعيين شد. غربال گري اوليه سويه هاي باكتريايي با قابليت تبديل ايزواوژنول به وانيلين از طريق TLC انجام شد و وانيلين حاصل به روش AOAC مورد سنجش قرار گرفت. وانيلين تهيه شده از اين روش با وانيلين استاندارد طي دو روش TLC و UV مورد شناسايي قرار گرفت.
يافته ها: بيشترين غلظت وانيلين توليد شده (880 ميلي گرم در ليتر) توسط سويه KOA1 در دماي 30oC و دور شيكر150rpm  پس از 96 ساعت واكنش زيست تبديلي به دست آمد. در اين تحقيق راندمان مولي تهيه وانيلين طبيعي از ايزواوژنول 9.5 درصد بود.
نتيجه گيري: جداسازي سويه هاي توليد كننده وانيلين از منابع طبيعي و شناسايي اوليه اين سويه ها، گام نخست در انتخاب سويه هاي برتر براي توليد ميكروبي وانيلين از ايزواوژنول است.