مقاله تهيه و بررسي اعتبار سازه پرسشنامه «ويژگي هاي مدرسان موفق زبان انگليسي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 127 تا 142 منتشر شده است.
نام: تهيه و بررسي اعتبار سازه پرسشنامه «ويژگي هاي مدرسان موفق زبان انگليسي»
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار سازه
مقاله پرسشنامه
مقاله تحليل عاملي
مقاله موفقيت معلمان در تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معافيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پيش قدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در ابتدا سعي بر آن دارد که به بررسي ويژگي هاي معلم موفق زبان انگليسي بپردازد و بر اساس آن، پرسشنامه اي با همين مضمون طراحي کند، سپس به بررسي اعتبار سازه پرسشنامه تنظيم شده بپردازد. بدين منظور، بر اساس نظرها و پيشنهادهاي ارايه شده توسط استادان زبان انگليسي (N=5)، معلمان زبان انگليسي (N=11)، زبان آموزان (N=46) و پرسشنامه سواندي (1995) که درباره ويژگي هاي معلم موفق است، پرسشنامه اي (مقياس ليکرت) شامل 47 سوال طراحي شد. به منظور بررسي اعتبار سازه اين پرسشنامه از 250 زبان آموز خواسته شد که پرسشنامه را مطالعه کرده و به آن پاسخ دهند، سپس، روي داده هاي به دست آمده، تحليل عاملي اعمال شد. نتايج نشان داد که اين پرسشنامه دوازده عامل (سازه) را اندازه گيري مي کند. براي اندازه گيري پايايي پرسشنامه از آلفاي کرنباخ استفاده شد. در پايان کاربرد پرسشنامه حاضر و نتايج به دست آمده از اين تحقيق در گستره تدريس و آموزش زبان انگليسي بحث شد.