سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن کیوان نیا – مدیر طرحهای استانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها طبق قانون توزیع عادلانه آب جزء وظایف وزارت نیرو می باشد، بنابراین لازم است حد بستر و حریم قانونی برای حفاظت بستر و کمال انتفاع از آن تعیین و روی نقشه های دقیق مشخص شود، تعیین پهنه های سیل گیر و حریم قانونی آن از لحاظ کمک رسانی و تعیین بیمه در زمان های طغیان رودخانه برای جلوگیری از خسارت های جانی و مالی و تعدیل خسا رت های احتمالی، جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در حریم و بستر رودخانه ها از اهمیت زیادی برخوردار است . با توجه به اختیارات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب به شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو اجازه می دهد که حریم رودخانه ها را با رعایت موازین اجاره دهند . که انجام آن مناسبی برای اینچنین شرکت هایی می باشد .در تعیین ˝ به لحاظ درآمدی جهت انجام هرچه بهتر وظایف، منبع نسبتا حد بستر وحریم، شرایط ژئومورفولوژیکی رودخانه، خصوصیات فیزیکی و هندسی بستر و دیواره ها، فرسایش پذیری و رسوب و … از همه مهمتر دبی سیلابی با دو ره های برگشت مختلف از جمله دوره برگشت 25 ساله نقش عمده ای را دارد .استفاده از فناوری های نوین، تصاویر ماهواره ای، تهیه نقشه های رقومی، گسترش روز افزون نرم افزارهای مختلف، سیستم اطلاعات جغرافیایی باعث لزوم ایجاد تغییر و تحول در دستورالعمل ها و شرح خدمات تعیین حد بستر رودخانه ها گردیده است . پروژه حاضر کوششی در جهت مکانیزه نمودن تعیین حد بستر و حریم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد که باعث تسریع و تصریح در این امر می گردد