سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حسینی – دانشگاه امام حسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشیار- رشته تخصصی

چکیده:

پلیمرهای مزدوج رسانا، با دار بودن خواص الکتریکی، اکسایش – کاهشی، نوری و … منحصر به فرد، سبب ظهور فرصت های جدید برای توسعه سیستم ها و ساختارهای هوشمند می باشند. پلی آنلین سنتز شده به وسیله اکسیداسیون منومر آنیلین به هر دو روش الکترو شیمیایی یا شیمیایی نمونه ای از این پلیمرها می باشد. در سال های اخیر تلاش های قابل توجه زیادی صرف توسعه روش های جدید جهت سنتز پلی آنیلین و بهبود خواص مکانیکی آن انجام شده، به طوری که هدایت بالای آن نیز محفوظ بماند. رایج ترین استراتژی به کار رفته تغییر عوامل اکسیداسیون در واکنش پلیمریزاسیون شیمیایی است. یکی از این استراتژی های جدید کنترل شبکه ای شدن و اتصالات عرضی پلی آنلین است که منجر به سنتز کوپلیمرهای رسانا با وزن مولکولی بالا می شود در این مقاله با به کار بردن تکنیی جدید در تراکم آنلین فرم آلدئید AFC محدودیت هایی در مکان های اتصالات عرضی در یک کوپلمیر آنلین – فرم آلدئید ایجاد شده است. با تغییر نسبت AFC به آنلین در طی واکنش پلیمریزاسیون کنترل تعداد مکان های اتصالات عرضی تغییر رسانایی توده و وزن مولکولی امکان پذیر می گردد. کوپلیمر به وسیله اکسیداسیون آنلین در حضور AFC و از طریق مکانیسم کاتیون رادیکالی به دست می آید.