سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم نور بخش – شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ، امور پژوهش و تو
امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ، امور HSE

چکیده:

پلی اتلین ترفتالات امروزه به عنوان ظروف نگهداری مواد غذایی در تولید بطری نوشاب ههای گازدار، آب معدنی، روغن مایع، عرقیجات گیاهی و سایر نوشیدن یها دارای مصارف عمده ای میباشد. گرچه این پلیمر بطور کلی خنثی و بی اثر می باشد ولی تماس مداوم و در زما نهای طولانی، باعث ایجاد کنش و واکن شهایی بین ماده غذایی و ماده بست هبندی میگردد . این واکن شها شامل نقل و انتقال ترکیبات و اجزاء مختلف بین ماده غذایی، ماده بست هبندی و محیط اطراف می باشد . بطوری که این واکن شها علاوه بر تغییر طعم، کیفیت و سلامت ماده غذایی، خواص فیزیکی و مکانیکی ماده بسته بندی را نیز دستخوش تغییرات می نماید.