سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم کریمی – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم
رضا صحرایی – گروه شیمی، دانشگاه ایلام
مهدیه پوررضاییان – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم
غفار متدین اول – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

دراین تحقیق لایه های نازک نانوذرات کادمیم تلورید به روش لایه نشانی حمام شیمیایی در اتمسفر گاز نیتروژن از یک محلول آبی شامل منبع تلورید و محلولی دیگر حاوی یون کادمیم کمپلکس شده تهیه شدند. این لایه ها دارای شکاف انرژی eV ( Eg) 1/75 بوده که نسبت به مقدار گزارش شده برای CdTe در حالت توده ای (1/5eV) بیش تر می باشد. این افزایش در مقدار شکاف انرزی می تواند به ماهیت نانوذره ای لایه نازک نسبت داده شود. برخی از ویژگی های این لایه ها به وسیله ی طیف سنج نوری UV-vis . پراش اشعه ی ایکس( XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM) مورد بررسی قرار گرفته اند.