سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب خامنه اصل – پژوهشگاه مواد و انرژی
منصور کیانپور راد – پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

نظر به اهمیت اکسیدهای تیتانیم و روی در کاربردهای الکتریکی و نوری و بویژه اهمیت این نیمه هادی ها در فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، با پهنای باند ممنوعه نسبتا مشابه، در این مقاله گزارشی از اقدامات انجام گرفته جهت تولید نانوپودرهای این اکسیدها با استفاده از فرایند هیدروترمال ارائه خواهد شد . تاثیر پارامترهای فرایندی در خواص فیزیکی و ریزساختاری پودرها با استفاده از داده های پراش اشعه ایکس ،BET و نیز عملکرد فتوکاتالیستی آنها با استفاده ازواکنشگاه بچی و آزمون میزان رنگبری از رنگ آبی بررسی شد . مشاهده گردید، نمونه های اکسید روی با مورفولوژی و اندازه دانه نسبتا مشابه با اکسید تیتانیم دارای فعالیت فتوکاتالیستی بهتری بوده که این امر می تواند به دلیل فاز فعال بیشتر و جذب بهتر انرژی طیف نوری در ایجاد الکترون – حفره باشد . همچنین مشاهده شد که نوع حلال و پیش ماده در اندازه کریستالیت ها و نیز مورفولوژی پودر حاصله تاثیر مستقیمی داشته و نمونه های ریزدانه تر با داشتن سایت های فعال بیشتر برای واکنش میزان رنگبری بیشتری از خود نشان دادند.