سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس جوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – گرایش شناسایی و انتخاب مواد – دانشگ
سیده لیلا حیدری – کارشناس مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیارگروه مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق،کامپوزیتی شامل زمینه تیتانیا( TiO2) به همراه ذرات ریز هیدروکسی آپاتیت ( Ca10(PO4)6(OH)2) به عنوان یک پوشش بیوسرامیکی مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش کامپوزیتی با استفاده از روش سل– ژل، به صورت ساختار ترکیبی از ذرات کلوئیدی تیتانیا و ذرات زیر میکرون هیدروکسی آپاتیت تهیه شد و به روش غوطه وری بر روی زیرلایه تیتانیم خالص تجاری، پوشش داده شد. ریز ساختار، آنالیز فازی و مورفولوژی سطح پوشش ساخته شده با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس ( XRD ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM‌ ) مورد مطالعه قرار گرفت. زیست فعالی پوشش طی مدت 28 روز، در محلول شبیه سازی شده بدن انسان ( SBF‌ )در دمای37 درجه سانتیگراد، ارزیابی شد. تغییر مورفولوژی ساختار و تشکیل لایه آپاتیت بر سطح، تغییر غلظت یون کلسیم ( Ca2+ ) در محلول و تغییرات pH محلول در طول این مدت مؤید زیست فعال بودن پوشش بود. از سوی دیگر، آنالیز فازی و بررسی مورفولوژی سطح پوشش هم حکایت از ساخت یک کامپوزیت بدون ناخالصی، همگن و متخلخل با یک ضخامت مناسب و چسبندگی مطلوب با زیرلایه داشت