سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه یارمحمدی سطری – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری –
جمشید عمیقیان –

چکیده:

در این پژوهش پودرهای نانومتری گارنت ایتریوم آهن با فرمول شیمیایی Y3Fe5O12 در اندازه های گوناگون به روش سل- ژل تهیه شد. برای دستیابی به پودرهایی با اندازه ی بلورکهای گوناگون پس از تشکیل ژل آن را خشک کرده و در دماهای گوناگون پخت داده شد. شناسایی فازهای به دست آمده با روش پراش سنج پرتو ایکس انجام گردید. تأثیر زمان پخت بر تکفاز شدن نمونه ها و دمای پخت بر اندازه ی میانگین بلورک ها بررسی گردید. اندازه ی بلورکها از پهن شدگی قله های الگوهای پراش پرتو ایکس با کاربرد فرمول شرر به دست آمد. نتایج نشان میدهد که دمای کوری نانو ذرات گارنت ایتریوم آهن نسبت به همین دما برای نمونه ی کپه ای کاهش می یابد. این کاهش بر اساس کاهش نیروهای ابرتبادلی بحث شده است.