مقاله توانمندسازي کارکنان: محتوا، ماهيت، روش ها و کارکردها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 51 تا 68 منتشر شده است.
نام: توانمندسازي کارکنان: محتوا، ماهيت، روش ها و کارکردها
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي کارکنان
مقاله کفايت نفس
مقاله احساس عجز اکتسابي
مقاله سطوح توانمندسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگر نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سازمان ها هم از درون و هم از بيرون مورد هجوم قرار مي گيرند. از نظر بيروني ،جهاني شدن ،ظهور پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونيک و.پاسخ گويي سريعي را از سازمان ها مي طلبد. از جنبه دروني، کارکنان توقع خود را از سازمان افزايش داده اند و طالب کار غني تر ،خوديابي و خود شکوفايي بيشتر هستند. در اين ميان، داشتن نيروي انساني توانا و کارآمد که بنياد ثروت ملي و دارايي هاي حياتي سازمان به حساب مي آيند، منافع بسياري براي سازمان ها ،شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي به دنبال خواهد داشت.
در نوشتار حاضر، ابتدا سير تاريخي مفهوم توانمندسازي پرداخته شده و عوامل موثر بر موفقيت برنامه هاي توانمندسازي را بررسي قرار گرفته است. در عين حال، راهبردهاي منتخب همراه با شاخص هاي آن ها بر اساس مطالعات ميداني، به معرض نظرخواهي کارکنان جامعه آماري مورد نظر گذاشته شده است. در نهايت نيز، راهبردهاي مورد نظر همراه با شاخص ها و رتبه بندي آن ها به عنوان چارچوبي براي سياست گذاري هاي آينده معرفي شده اند.