سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دکترای مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان
رضوان شاه حیدری پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده:

یکی از عوامل متمایز کننده سازمان های امروزی ، در اختیار داشتن کارکنانی – خاصه از لحاظ درونی و روانی – توانمند است، از این رو تلاش برای افزایش این وجه مشخصه یکی از برنامه هایی است که مدیران منابع انسانی در سازمان های پیشرو به آن اهمیت می دهند. در این تحقیق با مبنا قرار دادن رویکرد روانشناختی به توانمند سازی ضمن تشریح ابعاد آن ، میزان توانمندسازی روانشناختی را هم بصورت کلی و هم بر اساس وی ژگی های جمعیت شناختی بررسی کرده ایم. جامعه ی آماری تحقیق ۴۶۸۰ نفر از کارکنان یک مجتمع صنعتی بزرگ بودند که تعداد ۳۵۶ با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب و در نهایت ۲۹۰ نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند.