سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد ستایش – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورایران
کاوان خالدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورایران
فرید وارسته – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورایران

چکیده:

بهره برداری از سیستم های تولید همزمان برق و گرما ،یک مسئله بهینه سازی پیچیده است که نیاز مند روش های حل پیشرفته می باشد.در این مقاله ابتدا عملکرد سیستم تولید همزمان با محرک اولیه توربین گاز تحت بار های مختلف و نیز تحت دماهای مختلف محیط مدل سازی شده سپس مسئله توزیع اقتصادی بار و فرمول بندی ریاضی آن برای این سیستم ارائه گردیده است .در نهایت با کد نویسی در نرم افزار و به کار گیری جعبه ابزار بهینه سازی در این نرم افزار-MATLAB ،عملکرد یک سیستم تولید همزمان با محرک توربین گاز، برای یک شبانه روز به صورت نمونه بهینه سازی گردیده است.ضمنا فرض شده که امکان خرید و فروش برق وجود دارد.جواب های بدست آمده برای این مورد مطالعاتی نشان می دهد که اگر قیمت گازطبیعی با نرخ دولتی در نظر گرفته شود،حالت بهینه عملکردی سیستم به سمت بار کامل میل می کند،در صورتی که با درنظرگرفتن نرخ آزاد برای گاز طبیعی،سیستم تمایل دارد که منحنی بار حرارتی را تعقیب 15/9 %کمتر از حالت / کند.در این شرایط هزینه های سیستم ،17/5% کمتر از حالت مجزا می باشد .ضمنا آنالیز / بار کامل و حساسیت جواب ها نشان می دهد که هزینه های سیستم به شدت با افزایش قیمت سوخت و کاهش قیمت برق در بازار،افزایش خواهد یافت