سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق، گروه قدرت
عبدالعظیم یاقوتی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق، گروه قدرت
جواد امیرفخریان – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق، گروه قدرت

چکیده:

در این مقاله توسعه تولید و انتقال شبکه ایران به روش منحنی های تداوم بارمعادل بررسی می گردد. برای این منظور منحنی تداوم بار معادل کل کشور و هر یک از منابع شانزده گانه برای سال 84 و 89 با در نظر گرفتن نرخ خروج اضطراری ژنراتورها محاسبه می شود. سپس احتمال از دست دادن بار، انرژی تامین نشده مورد انتظار، و کمبود ظرفیت برای کل کشور و هر یک از مناطق شانزده گانه تعیین می گردد. در انتها توسعه تولید و انتقال شبکه با توجه به کمبود ظرفیت مناطق بررسی می شود.