سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – استادیار و عضو هیات علمی بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
رسول نورالسنا – استاد و عضو هیات علمی دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین امیری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در کنترل فرآیند آماری، به خصوص در فاز ۱، پیدا کردن نقطه واقعی تغییر پس از کشف حالت خارج از کنترل از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا علاوه بر کمک به شناسایی سریعتر علل انحرافات، با خوشه بندی داده ها به مهندس فرآیند کمک می کند تا داده هایی که از یک فرآیند پایدار و تحت کنترل به دست آمده است را شناسایی و بر اساس آنها، پارامترهای فرآیند را به صورت
دقیق تخمین بزند . در سالهای اخیر حوزه جدیدی در کنترل فرآیند آماری تحت عنوان پایش پروفایل ها مطرح شده است که در آن کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند بوسیله رابطه ای بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود . در این مقاله، روشی مبتنی بر استفاده از آماره نسبت درستنمایی استاندارد شده برای تخمین نقطه تغییر فرآیند در فاز ۱ و زمانی که مشخصه کیفی مورد نظر یک پروفایل چندجمله ای از درجه k است پیشنهاد شده و عملکرد روش مذکور با استفاده از شبیه سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است