مقاله توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو سرمايه انساني: شرکت ملي پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه 31 تا 50 منتشر شده است.
نام: توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو سرمايه انساني: شرکت ملي پتروشيمي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه انساني
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: آغاز عسل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير سرمايه انساني افراد در سازمان بر سرمايه اجتماعي آنان مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش شرکت ملي پتروشيمي بوده و داده هاي اين تحقيق به وسيله پرسشنامه جمع آوري شده است. براي تحليل سرمايه اجتماعي، ابعاد اعتماد، مشارکت و رهبري مدني، بخشش و روحيه داوطلبي، توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي و تنوع در معاشرت ها و دوستي ها مد نظر قرار گرفته و سرمايه انساني نيز با ابعاد تجربه، آموزش، خلاقيت، مهارت و سلامت مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که با سرمايه گذاري بر افراد و افزايش سرمايه انساني آنان مي توان در راستاي افزايش سرمايه اجتماعي سازمان گام برداشت که يکي از بهترين راه هاي اين سرمايه گذاري از راه آموزش است چرا که بر کليه عوامل سرمايه اجتماعي تاثيرگذار است.