سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد علی فیض پور – استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه یزد
بابک ده موبد – عضو هیأت علمی گروه مدیریت و حسابداری جهاد دانشگاهی یزد
رسول خانعلی زاده – عضو هیأت علمی گروه مدیریت و حسابداری جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

صنعت گردشگری امروزه بعنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها محسوب می شود. بعضی از کارشناسان اقتصادی تا آنجا موضوع گردشگری را پر اهمیت جلوه می دهند که آن را با واژه توسعه مترادف می دانند. از این روست که بسیاری از کشورها هر ساله مبالغ چشمگیری از بودجه خود را صرف بسترسازی و توسعه صنعت گردشگری می کنند. مطالعه دقیق پیش نیازهای توسعه و گسترش صنعت گردشگری نشان می دهد که آنچه که کارشناسان از آنها بعنوان شاخص های توسعه پایدار نام می برند با زیرساختها و بسترهای لازم توسعه صنعت گردشگری برابری می کنند. در این مقاله توسعه صنعت گردشگری با مطالعه موردی جزیره قشم از دو بعد عوامل مؤثر بر گردشگری و موانع گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. عواملی چون مکانیزاسیون و فناوری و عوامل سیاستگذاری و موانع سازمانی و ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، موانع موجود در بازار، موانع آموزشی و موانع زیربنایی در زمینه توسعه گردشگری تبیین گردید و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی با توجه به این موانع مطرح گردید که لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولین را می طلبد.