سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
لیلا مقیمی – کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران استاد دانشگاه
فاطمه قدرتی – کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران استاد دانشگاه

چکیده:
از بین رفتن تعادل زندگی جمعی در عرصه های عمومی بافت های تاریخی هنگامی پدیدار می شود که عنصر مدرنی همچون خیابان به رقابت با آن بر می خیزد، برای دست یافتن به مؤثرترین راهکار برای جبران این عدم تعادل بررسی مجدد شبکه های راهیابی می تواند راهگشا باشد؛ این رویکرد در راه نیل به هدف اصلی خود که بازگرداندن تعادل همه جانبه به حیات بافت تاریخی است، می بایست به دو نوع عامل تعیین کننده توجه داشته باشد: از یک سو استفاده از پتانسیل شبکه ارتباطی موجود و از سوی دیگر تعریف مجدد عناصر تاریخی در موقعیت های استراتژیک به عنوان عناصر پیوند دهنده ایفای نقش کنند. میدان خان یزد به عنوان یکی از عرصه های جمعی شهر تاریخی یزد به دلیل هم جواری با خیابان کشی های دوره پهلوی دچار عدم تعادل در زندگی جمعی می باشد، این نگارش با مبنا قرار دادن رویکرد اشاره شده و پیشنهاد راهکارهای اجرایی با هدف بازگرداندن تعادل سرزندگی و پویایی همه جانبه به این مجموعه ارزشمند تاریخی می باشد.