سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز ثقفی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
علیرضا رودباری – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
بهزاد ممهد هروی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در ا ین مقاله با معرفی یک ساختار شبکه عصبی مناسب و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک جهت آموزش و تعمیم دهی بهتر، روش جدیدی در مدلسازی و شناسایی دینامیک هواپیما با قابلیت مانور با لا که اطلاعات آئرودینامیکی آن در دسترس نمی باشد ارائه گردیده است. در این روش با معرف ی یک روش ابدائ ی بر مبنای شبکه MIMO با خروجی " ابر سطح" به شبکه ای دست یافته شده است که دینامیک غیر خطی هواپیما را در کل شرا یط پروازی سرعت-ارتفاع فرا گرفته و قادر است دینامیک هواپیما را در تمام شرایط پرواز مدلساز ی نمای د. لذا می توان بدون استفاده از داده ها ی آئرود ینامیکی هواپ یما ، اطلاعات موتور و حل معادلات پیچیده حرکت هواپی ما ، فقط با انجام چند تست پروا ز، مدل ریاضی سیستمهای کاملا غیر خطی ر ا با دقت بسیار بالایی بدست آورد و در کل شرایط پروازی آنرا بکار برد بطوریکه بکار گیری این روش جایگزین مناسبی برای روش های کنونی در شبیه ساز و شناسایی سیستم خواهد بود .