سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مینا بهبهان – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه تنگناهای رقابتی در امر اقتصاد و دیگر عرصه ها و نیز به منظور حرکت مدیرتی سنتی به فرا مدرن، توسعه فناوری، اطلاع رسانی و تغییر و تحولات در کلیه زمینه ها، موجب توجه بیشتر به مفهوم کارآفرینی شده است. که به تدریج به نحو چشمگیری در بسیرای از دانشگاه های جهان شکل گرفته است.
کارآفرینی به فرایندشناسایی فرصت های جدید، ایجاب کسب و کار و سازمان های جدید، نوآور و رشد یابنده ای برای بهه بردار از فرصت هایشناسایی شده اطلاق میگردد. کارآفرینی نیز می تواند از سرمایه های راکد به خوبی استفاده بهینه نماید و توان بهره بردار یمناسب از علم و تخصص و هنر دیگران را دارد.
ویژگی های کارآفرینان عبارتند از : خلاقیت، نوآوری، نیاز به توفیق، تعامل به مخاطره پذیری، دارا بودن کنترل درونی، پشتکار، اتکا به نفس، استقلال طلبی، تحمل ابهام و … از پیامدهایی که فرایند کارآفرنی به همراه خود دارد می توان به ایحجاد و تقسیم ثروت، ایجاد شغل، ایجاد انتقال تکنولوژی ، افزایش بهره وری و … اشاره نمود. که بامطالعه این دومی توان به توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان و اجیاد بستر مناسب برای رشد انان مشکل اساسی را مرتفع کرد و با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که در بخش های مختلف وجود دارد، با برطرفنمودن موانع بتوان به بسترسازی مناسب برای فعالیت کارآفرینان موثر واقع شد.
اهمیت کارآفرینی در روند توسعه و رشد اقتصادی جهان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را ترغیب نموده است تا با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای پژوهشی تعداد بیشتری ازآحاد را به سمت کارآفرینی ارغیب و هدایت نمایند.
سه مفهومی که دانشگاه کارآفرینی می تواند در بر داشته باشد عبارتند از :
– دانشگاه به عنوان سازمان کارآفرینی
– کادر دانشگاه اعم از اعضا هیات علمی و غیر علمی و دانشجویان به عنوان کارآفرین
– پیروی تعامل دانشگاه با محیط از الگوی کارآفرینی
با شرع برنامه پنجساله سوم (1379) طرح های مختلف و متنوعی از جمله به منظور ارتقا رشد و توسعه کشور به اجرا در امد که یکی ازطرح هاموضوع کارافرینی است. طرح جامعتوسعه کارآفرینی در سطح چندین وارتخانه منجمله وزارت علوم، تحقیقات وفناوری آغاز شد.
دانشگاهاصفهان نیز از سال 81 به عنوان یکی از دانشگاه های مجری طرح کارآفرینی معرفی شده و فعالیتهای اولیه ای را نیز در راستای اجرای طرح و بکارگیری راهبردهای آن به منظور نیل به اهداف آغاز نموده است.
این مقاله در نظر دارد ضمن بیان فعالیتها و تحقیقات انجام شده و بررسی نتایج آن درمرکز کارافرینی دانشگاهاصفهان، نقش هر یک از سه مفهوم ذکر شده به شرح فوق، که دانشگاه کارآفرینی به طور موردی دانشگاه اصفهانمی تواند داشته باشد را نیز پژوهش نماید.