مقاله توليد ويتامين B12 غيرنشان دار و نشان دار توسط باكتري استرپتومايسس گريزئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه 43 تا 49 منتشر شده است.
نام: توليد ويتامين B12 غيرنشان دار و نشان دار توسط باكتري استرپتومايسس گريزئوس
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمير ميكروبي
مقاله استرپتومايسس گريزئوس
مقاله ويتامين B12 نشان دار
مقاله كبالت-57
مقاله ويتامين 12B
مقاله طيف سنج گاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري تهراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده مشكاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تاجرمحمدقزويني پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري امين
جناب آقای / سرکار خانم: افلاكي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين كار تحقيقاتي، توليد ويتامين B12 نشان دار با استفاده از گونه اي از اكتينوميست در يك محيط كشت جديد به روش تخمير ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفته است. پس از توليد و آزادسازي ويتامين  B12از سلول هاي ميكروبي، محلول حاوي تركيبات كوبالامين روي ستوني از رزين XAD-4 تثبيت شده و ستون توسط محلول هاي مختلف شسته شد. مقدار ويتامين  B12موجود در محلول خروجي از ستون، به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا اندازه گيري شد و جهت تاييد وجود تركيبات كوبالامين در نمونه ها، از روش كروماتوگرافي لايه نازك استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه ميزان توليد ويتامين  B12توسط اين ميكروارگانيسم 1456 ميكروگرم در ليتر است.
اتانول و استون، به عنوان بهترين محلول هاي شستشوي ستون براي جداسازي ويتامين  B12تعيين شدند
اندازه گيري هاي كروماتوگرافي لايه نازك نشان داد كه مقادير Rf سيانوكوبالامين و متيل كوبالامين توليد شده توسط باكتري با مقادير استاندارد مطابقت مي كنند. فعاليت ويژه  B12نشان دار، پس از انجام مراحل واجذب آن با استفاده از عوامل مختلف استن، الكل خالص، الكل 25% و آب، به ترتيب، برابر با 55/8، 90/6، 79/0 و 75/5 بكرل در ميلي ليتر اندازه گيري شد. در نهايت، محلولي از  B12نشان دار با فعاليت ويژه 99/21 بكرل در ميلي ليتر به دست آمد.