سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلیل ناجی دومیرانی – گروه فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه،
محمد علی گومشی نوبری – گروه فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

با استفاده از نظریۀ کرومودینامیک اختلالی و مدل کوارک-دو کوارک توابع ترکش تحلیلی باریون های Ωbbc و Ωbccدر ترکش کوارک های b و c را محاسبه می کنیم. احتمال های ترکش جهانی، پارامترهای متوسط ترکش و سطح مقطع های تولیدی ناشی از این تابع در توافق خوبی با آن هایی است که از مدل کاملا" اختلالی به دست می آیند. نتیجه می شود که مدل کوارک – دوکوارک وقتی که یک دو کوارک سنگین اسکالر در ترکش یک کوارک سنگین به یک باریون با سه طمع سنگین در نظر گرفته می شود به خوبی کار می کند.