سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین مرحمتی زاده – عضو هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد
گیتی کریم – استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اس
سارا رضازاده –
زینب نظافت کازرونی – دانش آموخته مهندسی صنایع غذایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش چگونگی رفتار دو سویه ی پروبیوتیکی لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم به شکل جداگانه و مخلوط در بستنی بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. در نمونه اول بستنی لاکتو باسیلوس اسیدو فیلوس به میزان 33 / 0 گرم به 1 لیتر شیر استریل تلقیح گردید. به نمونه دوم بستنی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و به نمونه سوم لاکتو باسیلوس اسیدو فیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم به صورت مشترک به عنوان استارتر اضافه شد. مشاهدات حاکی ازآن بود که شیر های حاوی لاکتو باسیلوس اسیدو فیلوس و لاکتو باسیلوس اسیدو فیلوس-بیفیدو باکتریوم بیفیدوم ابتدا مزه ترش شدگی داشت ودر پایان تولید بستنی با مزه تلخی مواجه شد،اما در مورد باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم دارای طعم مطلوب تری بود.لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس خاصیت اسیدی کردن شدیدتری را در بستنی نشان داد و بنابراین عطر و بو، رنگ، قوام، طعم و وضعیت چربی بستنی حاوی باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم با مقبولیتبیشتری همراه بود.