سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی غریب زاهدی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس
مینا فرضی –
سیدهادی رضوی –
محسن لبافی مزرعه شاهی –

چکیده:

پلولان، پلی ساکاریدی میکروبی، خارج سلولی و محلول در آبی است که کاربرد های غذایی و دارویی بسیاری دارد. در این بررسی شرایط بیوتکنولوژیکی تولید پلولان از ملاس چغندر قند به عنوان منبع کربنی در تولید این ماده مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرآیندهای بالادستی تولید پلولان: هوادهی مناسب در محیط کشت، انتخاب مناسب منبع کربن، تأمینpH حدود 4,5 ، درجه حرارت 30-24درجه سانتی گراد، برخی ویتامین ها و مواد معدنی حائز اهمیت می باشد. پیش تیمار ملاس توسط اسید برای حذف فلزات سنگین ممانعت کننده از رشد میکروارگانیسم، بهینه سازی فرآیند و انتخاب میکروارگانیسم آئروبازیدیوم پلولانس موجب دستیابی به بازده 50 درصد در تولید پلولان خواهد شد. در فرآیندهای پایین دستی: جدا کردن سلول ها از محیط کشت، حذف رنگدانه ملانین تولید شده و استخراج بیوپلیمر توسط حلال هایی با وزن مولکولی بیشتر و خاصیت آبدوستی کمتر حائز اهمیت است. به نظر می رسد این فرآیند، بهترین و بهینه ترین روش در تولید این ماده حیاتی باشد