سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا موسوی عسکری – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
تقی اکبری چالش تری – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدعلی شاهزمانیان – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی سلطانی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این کارطرحی را برای تولید حالتهای درهم تنیده با استفاده از برهم کنش قطعات تداخلی کوانتومی ابررسانشی بسامد رادیویی (اسکویید rf) و مدهای کاواک بررسی کرده ایم. در این طرح به چگونگی تولید حالت های درهم تنیده، توسط برهمکنش اسکویید rf و مدهای کاواک پرداختیم. این طرح دو مزیت ممتاز را با هم ترکیب میکند: کیوبیت های اتمی به عنوان بیت مانا و کیوبیت های فوتونی به عنوان بیت متحرک استفاده میشوند. در نتیجه این مطلب برای ارتباط کوانتومی فواصل طولانی مناسب است.